Terminsstart v 38
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Trelleborgs Konståkningsklubb
Om Klubben
Trelleborgs Konståkningsklubb bildades 1984 och har sedan starten lärt många barn och ungdomar från hela Skåne allt från grundläggande skridskokunskaper till avancerad konståkning. Klubbens verksamhet är organiserad i tre huvudgrupper. Alla nybörjare startar i skridskoskolan. Sedan börjar man i konståkningsskolan. Efter konståkningsskolan kan man välja att bli friåkare och lära sig mer konståkning.
Handbok

Klubbens handbok beskriver den verksamhetsidé, målsättning, värdegrund och det arbetssätt som klubben har.

 

HANDBOK

Vision

Vår övergripande vision är att bli en klubb med stor bredd och ge möjlighet för en elitverksamhet som kan nå resultat internationellt.
- Klubben skall ta ansvar som en samhällsbyggande part i Trelleborg
- Genom samarbeten och byggande av relationer med företag, föreningar, kommun och skolor lär vi samt utvecklar vi oss samtidigt som vi sprider vi information om föreningen.
- Vi skall jobba långsiktigt för att positionera klubben som ett självklart val för barn i Trelleborg med omnejd när de väljer fritidsaktiviteter.
- För våra åkare skall klubbens kultur upplevas som öppen, tillgänglig, positiv, inkluderande och ansvarstagande.
- Såväl åkare som föräldrar och övriga medlemmar skall känna en stolthet att tillhöra Trekk.
- Såväl styrelse och tränare som varje enskild medlem skall se till att kulturen levs och sprids i klubben.


Verksamhetsidé
Trelleborgs Konståkningsklubb, TreKK, är en förening som välkomnar alla som vill åka skridskor, oavsett ålder eller kunnande. Klubbens alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Varje individ ska erbjudas möjlighet till utveckling i sin egen takt av sina färdigheter inom skridskoåkning/konståkning. Klubben bedriver en ideell idrottsverksamhet. Klubben blir så bra som åkarna, tränarna, föräldrarna och dess medlemmar gör den, vilket betyder att ju fler som aktivt engagerar sig och delar med sig, ju starkare och bättre blir vi. Styrelsen har det yttersta ansvaret i verksamhetens alla delar och arbetar tillsammans med tränarna med schema, grupper, test och tävling. Dialog, samarbete och andra kontakter inom föreningen ska ske med respekt för varandra och i en positiv ton som främjar en ömsesidig kommunikation. Detta gäller även vid externa kontakter, med andra klubbar och aktörer runt sporten. Lek, träning, tävling och uppvisning är inarbetade moment med återkommande traditionella inslag, samtidigt som det finns en öppenhet för nya idéer, vilket gör möjligt för klubben att främja fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling för dess medlemmar.


Målgrupp
TreKK riktar sig i första hand till målgruppen barn och ungdomar men erbjuder även träning för vuxna. Vetskapen om att en meningsfull och innehållsrik fritid gynnar en positiv utveckling hos unga, önskar klubben ta ansvar för att erbjuda dess medlemmar gemenskap och delaktighet i föreningslivet på olika sätt där vi kan mötas. Vi delar in vår idrott efter ålder, ambition och målsättning.
Barnidrotten: Denna ska ge barnet en god grund att bygga vidare på sin karriär inom konståkningen. Träningen bedrivs på ett lekfullt sätt där uppvisning och tävling introduceras utifrån individuell utveckling.
Ungdoms- och senioridrott: Här skiljer vi på bredd och elitidrott. Inom elitidrott är hög ambition, prestation och resultat vägledande. Bredden bygger på hälsa och välbefinnande där tävling och uppvisning sporrar och motiverar i träningen.
Vuxenidrott: Att kunna utveckla färdigheter som vuxen samtidigt som det blir en motionsform och ett sätt att idrotta i gemenskap med andra. I föreningen ska bredd och elit samverka på ett sätt så att det bidrar till inspiration, utveckling och livskraft.


Målsättning
TreKK är en klubb som satsar på både bredd och elit. Alla får möjlighet att utvecklas på sin nivå och i den takt man själv önskar. Vår målsättning är att alla, oavsett nivå, ska kunna stanna i föreningen och träna och tävla utifrån sin ambition under hela sin aktiva karriär. Efter den aktiva karriären är vår ambition att många fortsätter som tränare, domare eller ledamot i vår förening, varför vi erbjuder olika utbildningar inom Svenska Konståkningsförbundets utbildningsplan.


Värdegrund
TreKKs värdegrund utgår från samma hörnstenar som övriga idrottsrörelsen. Vår förenings verksamhet ska genomsyras av:
Glädje och gemenskap: Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna må bra och prestera mera i vår förening
Allas rätt att vara med: Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Alla som vill: Oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förening.


Personlig utveckling
I TreKK får varje medlem möjlighet att utöva sporten som aktiv, tränare, domare, styrelseledamot och funktionär på den nivå man önskar och har förutsättningar för.


Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för träning och tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. TreKK ska verka mot fusk, doping, mot mobbning, trakasserier, kränkningar, hot och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Schema och grupper
Föreningen bedriver gruppverksamhet och erbjuder i begränsad utsträckning och som ett komplement även privatlektioner på alla nivåer. Tränarna till tävlingsåkarna tar tillsammans med tränaransvarig fram schema och grupper till klubbens åkare som nått tävlingsnivå. Klubbens tränaransvarig skapar utifrån webanmälan för nybörjare samt tränarnas information om skridskoskoleåkarna grupper och schema till skridskoskolan. Tränarna för tävlingsåkarna gör grupper och schema utifrån åkarnas kompetens och görs individuellt för varje åkare utan att jämföra åkarna i gruppen med varandra. Tränaransvarig (styrelsen) ser till att schema och grupper blir genomförbart utifrån ekonomiska kriterier, befintlig istid, antalet åkare på isen och lämpligt minimi- och maximiantal åkare per grupp, satsning på både bredd och elit, klubbkänsla och vikten av social samhörighet.


Träningsupplägg
Varje grupp har en ansvarig tränare. Alla åkare tränar på den istid som är schemalagd för åkarens grupp. Vid förhinder att delta i viss träning, meddelas ansvarig tränare. Vid förhinder att träna en viss tid för hela terminen pga skolschema eller arbete kan ev. annan tid erbjudas. Lovträning erbjuds alla tävlingsgrupper samt talanggrupper. Privatlektioner kan bokas utöver gruppträningen med klubbens tränare på gulmarkerade tider i grundschemat.


Gruppstegen
Skridskoskolan Nybörjargrupp (NB): Nyanmälda åkare för terminen. Tränar 1-2ggr/v på is.
Färggrupper: Olika grupper skapas från termin till termin utifrån ålder, Leomärken och träningsmängd. 1-3ggr/v på is erbjuds.
Vuxengrupp: Vuxna som vill lära sig konståkningens grunder. 1ggr/v
Följande tävlingsgrupper finns:
Åkare som tagit alla leomärken och tränar på Grundtestet, 3ggr/v på is + off ice.
Tävlingsgrupp för C åkare. 5ggr/v på is + off ice
Tävlingsgrupp för C och B åkare. 5ggr/v på is.
Tävlingsgrupp yngre för B och A åkare. 6ggr/v på is + ev morgonträning och off ice.
Tävlingsgrupp äldre för A och B åkare. 6ggr/v på is + ev morgonträning och off ice.
 Tävlingsgrupp för A och Elitserieåkare. 6ggr/v på is + morgonträning och off ice.


Tävling
Klubben deltar i tävlingar på alla nivåer. Tävlingsplanering tas fram varje termin av berörda tränare och styrelse. Alla åkare som uppfyller kraven för tävling kallas till tävling via mail. Åkaren väljer sedan tillsammans m föräldern att tacka ja eller nej till tävlingen.


Uppvisning
TreKK har varje julavslutning arrangemanget Tomteskuttet där skridskoskola, hobbyåkare, tävlingsåkare och föräldrar möts. Vidare arrangeras is-show för klubbens alla aktiva med ca ett års mellanrum. Till detta evenemang bjuds förskolor, skolor och allmänhet in. Klubben gör även uppträde vid arrangemang som Isdisco samt på Stortorget då ”Is-ormen” är på plats.


Lägerverksamhet
Vid skollov arrangerar TreKK extraträning. För och eftersäsongsträning anordnas i den mån istid är tillgänglig. I augusti har klubben läger under 1v där alla klubbens åkare bjuds in. Tävlingsåkare förväntas åka på läger och klubbens styrelse och tränare kan rekommendera lämpliga läger.


Klubbinformation
Hemsidan: www.trelleborgskonstakningsklubb.se
FBgrupp: www.facebook.com/groups/405310959517160/ En

GDPR

GDPR


Integritetspolicy för hantering av personuppgifter

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

 

Inledning

Trelleborgs konståkningsklubb ), 875003-3899, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Genom att bli medlem i Trelleborgs konståkningsklubb eller delta i aktiviteter som arrangeras av föreningen samtycker du till att föreningen får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi får samla in och spara sådan information som du lämnar till oss i samband med att du blir medlem, eller anmäler dig till aktiviteter som inte kräver medlemskap. Information kan lämnas via telefon, post, e-mail, genom användning av våra webbplatser, och våra sidor och grupper på sociala medier.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, exempelvis träningsverksamhet och medlemsmöten, för att kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till vårdnadshavare/målsman m.m.) och hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlems- och tävlingsavgifter.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling en av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, personnummer, ev. uppgift om målsman/anhörig

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering och tester

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Föreningen kommer minst en gång per år att göra en bedömning av om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på föreningens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och föreningen är inte ansvarig för deras verksamhet.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling                                     Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen                  Avtal

Föreningsadministration                                         Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet       Avtal

Licenshantering                                                       Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet        Avtal

Ansökan om bidrag                                                 Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning         Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen                 Allmänt intresse vid                                            Statsbidragsfinansierad utbildning annars samtycke

Kontakt med föreningen                                       Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                           Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier     Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning

eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta styrelsen.

Foto - film policy
Foto-film policy

POLICY FÖR FOTOGRAFERING/FILMNING SAMT PUBLICERING

I föreningens verksamheter finns det ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma. Idag kan fotomaterial lätt spridas på ett okontrollerat sätt via bloggar, Facebook med mera. Publiceringar av bilder på barn ska alltid hanteras med försiktighet. Att bilder på barn i vår verksamhet sprids på detta sätt kan vara helt oskyldigt, men det kan få konsekvenser som Trelleborgs Konståkningsklubb inte kan medverka till, till exempel att barn med skyddad identitet syns på bilder. Barn, ungdomar och vuxna ska kunna vara aktiva inom konståkning utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. Att fotograferas och riskera att det sprids i exempelvis sociala medier kan vara en kränkande handling och utsätta barn, ungdomar och vuxna som lever med skyddad identitet för fara.

Reglerna kring bildpublicering på internet ändrades i och med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att även bilder och filmer där enskilda människor kan identifieras utgör en personuppgiftshandling som ska följa förordningens krav. Vårdnadshavare som vill lägga ut bilder på internet måste därför ha hämtat in ett samtycke från andra barns vårdnadshavare innan bilder och filmer kan/får publiceras.

 

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har vi i styrelsen i Trelleborgs Konståkningsklubb bestämt följande för vår verksamhet:

• Det är tillåtet för vårdnadshavare att fotografera/filma sitt eget barn på träning, tävling eller uppvisning, då det inte råder något filmnings eller fotoförbud i Sverige.

• Tänk på att om du som vårdnadshavare vill publicera bilder/filmer på internet där det finns andra barn som syns i bild skall du ha samtycke från vårdnadshavaren/-arna till detta/dessa barn.

Föreningen kan fotografera/filma från verksamheten samt publicera i marknads-föringssyfte med stöd av sk intresseavvägning, samtycke eller avtal (dvs de tre rättsliga grunder som kan åberopas vid bildpublicering i enlighet med GDPR). Situationer där en intresseavvägning kan vara tillämplig är t ex tävlings-arrangemang, uppvisningar och träningar. Föreningen kommer i dessa fall att tydligt informera om fotograferingen samt vem som ska kontaktas om någon av deltagarna inte vill synas/medverka. Inom konståkningsrörelsen eftersträvas samtycke för vårdnadshavare för fotografering och/eller filmning av barn och ungdomar under 16 år.

Vi hoppas på förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj. Vid frågor; kontakta kansliet eller styrelsen: kansli@trelleborgskonstakningsklubb.s

Klubbinfo

Klubbinfo


Trelleborgs Konståkningsklubb

 

Bildad   1984
Föreningsnummer 20541-25
Adress Klörupsvägen 48
Postadress 231 56 Trelleborg
E-post      
kansli@trelleborgskonstakningsklubb.se
Hemsida www.trelleborgskonstakningsklubb.se
Bankgiro 762-8407
Bankgiro OCR 5492-9203
Organisationsnummer

847000-3214

Telefon Telnummer finns under Styrelsen i menyn

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Bildad 1984-01-01
Föreningsnummer 20541-25
Postadress Söderslätthallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg
Besöksadress Söderslättshallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg
Telefon [saknas] 
E-post kansli@trelleborgsko...
Faktura e-post ekonomi@trelleborgsk...
Hemsida https://www.trelleborgskonstakningsklubb.se
Bankgiro 762-8407
Swish 1230822056
Organisationsnummer 847000-3214
Föreningens hemsidor
 
Ishallen

 

Söderslättshallen i Trelleborg

Besöksadress:

Klörupsvägen 48

231 56 Trelleborg

 

GPS-koordinater
Latitud: 55,3873437
Longitud: 13,1555699

 

Klicka här för att hitta till oss...   

 
Våra sponsorer