Resepolicy

Generella regler för resor och boende på tävlingar och sammandrag

Övernattning tränare - regler

Vid tävling i Skånedistriktet utgår ingen ersättning till tränare för övernattning. Undantag är vid tävling i Mörrum, Karlskrona och Halmstad. Vid tävling i Mörrum, Karlskrona och Halmstad utgår ersättning för boende lördag till söndag. Vid tävlingsstart i första klass lördag morgon utgår även ersättning för övernattning fredag till lördag i Mörrum, Karlskrona och Halmstad.
Vi nationell tävling utanför Skåne utgår ersättning för övernattning fredag till söndag.

Vid internationella tävlingar betalas övernattning av SKF vid av SKF tilldelade tävlingar. Vid övriga tävlingar utgår ingen ersättning från klubben. Denna kostnad betalas jämnt uppdelad på deltagande åkare. Undantag kan ske om klubben bestämmer att skicka åkare på internationell tävling. Detta beslutas då i varje enskilt fall av styrelsen.

Boende bokas på det officiella hotellet i första hand.

Resor och hotell där tränare ingår bokas i samråd med styrelsen.

Bilersättning är 18,50 kr/mil.

Åkare
Boende: Bor åkare med tränaren betalar klubben halva kostnaden för dubbelrum. Resterande del faktureras åkaren/åkarna.

Resa: Den första startande åkaren för dagen ansvarar för att tränaren kommer till tävling, hemifrån eller från hotell. Det är den sist startande åkaren för dagen som ansvarar för att tränare kommer hem alternativt till hotell. Det är ansvarig åkares ansvar att kontakta tränaren för planering av transport. Detta gäller oavsett transportmedel.
Kör tränare med åkare i bilen så delas resekostnaden jämnt på medåkande tävlande (medföljer tränares eget barn i bilen ska kostnaden delas på denna åkare också).

Vid flyg ansvarar samtliga åkare för att tränare kommer till och från flygplats. Detta ska åkarna som ska tävla planera tillsammans. Åkare kan tex gå ihop och bekosta taxi till tränaren.