Tävlingspolicy

Trelleborgs Konståkningsklubb (TKK)

2023-2024

Det är ett spännande steg att bli tävlingsåkare i konståkning och det finns mycket man behöver känna till. Tävlingsåkare är du så snart du tagit Tävlingstest och din tränare anser att du är mogen för att börja tävla. Som tävlingsåkare blir man erbjuden att tävla samt ibland att åka på olika sammandrag. Du måste också själv vilja bli tävlingsåkare och målsman måste vara medveten om vilka kostnader detta medför. Initialt betalar man registrering av tävlingstest 250 kr och tävlingslicens 350 kr.

Informationen här är till för att ge er inblick i hur tävlingssäsongen kommer att fungera. Samtliga tävlingsåkare/vårdnadshavare godkänner klubbens tävlingspolicy och resepolicy genom att tacka JA på en kallelse till tävling. Skälet till detta är att vi vill försäkra att alla tagit del av den viktiga information som finns gällande tex anmälan, avanmälan, kostnader, uppförande etc. På hemsidan finns Information till nya tävlingsåkare. Läs denna också. 

Generell information

Tävlingssäsongen sträcker sig från augusti till april. Tävlingsplanering för Elitserie och A-serie görs av Svenska Konståkningsförbundet. Tävlingsplanering för övriga tävlingar görs av styrelsen/tränarteamet i TKK så snart konståkningsförbunden har fastställt tävlingsplanen för säsongen. Tävlingsplan med de tävlingar klubben fördelar samt andra prioriterade tävlingar man kan anmäla sig till, läggs upp i kalendern på hemsidan så snart informationen finns tillgänglig. Alla tävlingsåkare ansvarar för att kontrollera informationen på hemsidan löpande då det är primärt här som informationen kommer att finnas. Alla utestående tränings- medlems- och ev. övriga avgifter skall vara betalda senast på förfallodagen för att man ska få lov att tävla. Åkarens familj förbinder sig också att hjälpa till vid tävlingar, shower och andra evenemang som klubben arrangerar. D.v.s. man skriver upp sig på de bemanningslistor som kommer upp i anslutning till ett evenemang. 

TRÄNARE OCH PROGRAM

Varje tävlingsåkare har en egen ansvarig tränare.

Ansvarig tränare ska godkänna musik. Uppdatering av program görs på initiativ av ansvarig tränare. 

Ska man byta program och musik ska detta göras i samarbete med sin ansvarige tränare. 

Ska åkare byta program ska det vara någon av följande anledningar:
1. Man har haft programmet i två år.
2. Man byter tävlingsklass och behöver därför byta program
3. Ansvarig tränare anser att programmet behöver bytas.

PRISER FÖR PROGRAM

Programbyggande bekostas av åkaren själv. Normalt behövs ca 2-4 lektioner á 1 timme per tävlingsprogram.

C-åkare: 400 kr per programminut

B och A-åkare: 500 kr per programminut

Tam, Lina, Gabriel och Jonathan har separat prislista.

AVGIFTER

 • Anmälningsavgifter till tävlingar bekostas av åkaren.
 • Anmälningsavgifter till DM, SM samt Elitseriefinal bekostas av TKK.
 • Eventuella serieavgifter bekostas av TKK.
 • Transport/resa och boende för åkaren bekostas av åkaren.
 • Boende och lön till tränaren bekostas av TKK.
 • Transport av tränare ombesörjes och bekostas av åkare.
 • Lön till vikarier för tränare som är iväg på tävling/sammandrag bekostas av TKK.
 • Tävlingslicens bekostas årligen av åkaren med för närvarande 350 kr/år.
 • Registrering av tävlingstest bekostas av åkaren, 250 kr. Avgift som tas ut av Svenska Konståkningsförbundet.

Fakturering
TKK ombesörjer alla betalningar till arrangerande klubb eller andra arrangörer. Faktura till åkaren skickas ut av TKK. Åkaren förbinder sig att betala faktura inom angiven tid.

Elitserie och A serie
Fakturering av Elitserie och A serie tävlingar kommer att ske i samband med anmälan till tävling.

B (klubbtävlingar) och C (stjärntävlingar)
Fakturering av B och C tävlingar sker löpande under säsongen.

Tävlingslicens
Samtliga åkare skall registreras för åkarlicens om de avser genomföra test eller delta i tävlingsaktivitet. Beställning av licens ombesörjs av TKK. Faktura skickas  till åkaren från Trelleborgs Konståkningsklubb. Genom licensen är åkaren försäkrad mot olycksfall under träning, test och tävling samt resor i samband med dessa. Licensen gäller från 1 september till 31 augusti följande år och ska alltid vara betald för innevarande period innan anmälan till tävling.

Tränare, transport och boende
Tränare måste vara närvarande vid varje tävlingstillfälle. TKK ombesörjer att tränare finns tillgänglig för de tävlingar som åkarna är planerade att deltaga på av Svenska Konståkningsförbundet eller tränareteamet. Vid frågor alternativt önskemål om annan planering än den som gjorts kontaktas tränare direkt. Styrelsen är ytterst ansvarig för tävlingsplaneringen och tar slutgiltigt beslut vid tveksamhet eller oenighet.

OBS VIKTIGT
Åkare/vårdnadshavare ansvarar för att tränare kommer till och från tävling och sammandrag. Den som tävlar först på dagen ansvarar för att tränaren kommer till tävlingen i tid. Sista tävlande på dagen ansvarar för att tränaren kommer hem. Väljer man själv att övernatta medan tränaren inte ska göra det, ansvarar men ändå för att tränaren kommer dit/hem. För sammandrag ansvarar alla gemensamt för transporterna oavsett vem som tränar först och sist.

Anmälningsförfarande
TKK ombesörjer anmälan till respektive arrangör löpande.

Kallelse till tävling/sammandrag skickas ut till berörda åkare via email senast 7 dagar före deadline. Denna kallelse måste besvaras. Man tackar Ja eller Nej. Besvaras ej kallelsen tolkas detta som att man tackar nej till tävling. Åkare/vårdnadshavare ansvarar för att det i medlemsregistret finns korrekta kontaktuppgifter (tel och email).

Avanmälan och kostnader

Avanmälan sker både till TKK och tränare i TKK så snart förhinder uppstår. Avanmälan måste ske i god tid så att vi hinner avanmäla till arrangören i tid enligt nedan. Kostnader i samband med avanmälan bekostas av åkaren enligt följande:

 • Om åkare avanmäler sig före anmälningstidens utgång faktureras ingen anmälningsavgift.
 • Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se § 207). 
 • Därefter sker ingen återbetalning.

Landslag
När åkare är aktuell för landslag upprättas ett separat kontrakt mellan klubben och åkaren som specificerar vad klubben respektive åkaren åtar sig.

Tävlingsjacka
Tävlingsjacka ska användas under tävlingsdagarna, vid ankomst till ishallen, uppvärmning på golv samt ev. innan prisutdelning. När man bär jackan med vår logga på, representerar man klubben och ska uppträda därefter. Se nedan. Har man ingen egen kan man låna av kompis.

Uppförande
Åkare i TKK förbinder sig att uppträda på ett sportsligt sätt, och föregå med gott exempel inför sina kamrater och andra tävlande både på och utanför isen. Åkaren skall i positiv anda representera Trelleborgs Konståkningsklubb vid tävlingar och andra sammanhang. Åkare skall också bidra till att alla känner sig som en del av klubben både på tävling och på träning.

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger.

EFTER TÄVLING
När du kommer hem från tävling ska du göra följande: 

Elit, A och B-åkare
Hämta dina Judges Details från https://skate.webbplatsen.net/23-24/index.htm

Behöver du hjälp med detta kan du fråga din tränare. Tag fram dina protokoll (Judges Details) och skriv ut dem på papper. Tag med och lämna till din tränare. Du väljer själv vilken/vilka tränare du vill lämna dem till.

Tränare ansvarar för att gå igenom din prestation på tävlingen och resonera om vad du gjorde bra, vad som kan göras bättre och vad du ska tänka på gällande träning fram till nästa tävling. Anteckningar ska göras på protokollet. Tränare ska sätta in dina Judges Details i pärmen med åkarfiler som finns i Holken. 

C-åkare
Tag en kopia på ditt utvärderingspapper och lämna till din tränare. Du väljer själv vilken/vilka tränare. Tränare ska gå igenom protokollet med dig och se vad du bör träna på inför kommande tävling. Anteckningar ska göras på protokollet. Tränare ska sätta ditt protokoll i pärmen med åkarfiler som finns i Holken.

Frågor
Frågor om tävlingsprogram, musik, tider på tävling, etc ställs till medföljande tränare.
Frågor om anmälan, avanmälan, betalning, fakturering, etc ställs till TKK.

All kontakt med arrangerande klubb sköts av klubben. Alla frågor gällande specifik tävling skall alltså ställas till TKK.

Personuppgifter
För att kunna tävla i konståkning i Sverige måste man ange personnummer vid anmälan. Vi samlar därför in denna information när man blir medlem i klubben. Vi följer GDPR och använder oss av Idrottonlines medlemsregister och system. När man blir tävlingsåkare får man samtycka till att personuppgifter används för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Kontakt

TKK: Pia Egyptson
Tränare i TKK: Tamara Kuchiki, Lina Gustafsson, Gabriel Folkesson, Jonathan Egyptson

Vid brådskande ärende, ring alltid.

Vi hoppas att ni med denna information känner er inspirerade och trygga med att bli tävlingsåkare för Trelleborgs Konståkningsklubb. Har ni frågor finns jag här att besvara dem. Tveka inte att kontakta mig!

Pia Egyptson
Ansvarig för tävlingar/evenemang i TreKK