Tävlingsregler

Tävlingstrappan 2024-2025

System 1: Här lär sig åkaren konståkning och bekantar sig med tävlingar på ett lättsamt sätt. Rangordning är helt underordnad den individuella utvecklingen och utvärderingen. I system 1 bedöms åkaren med StarFS inom ramen för stjärntävlingar. Det finns tre olika svårighetsgrader för den nya konståkaren i system 1: Vit, gul och grön. På grön nivå förbereds åkaren i högre grad för nästa steg, dvs system 2. Åkaren väljer tillsammans med sin tränare svårighetsnivå med Guiden för val av tävlingsklass som stöd. System 1-tävlingar sanktioneras av distriktet. Arrangören ansvarar för att tillsätta bedömare och för den enkla teknik som behövs.  

System 1 finns för alla åkare. Här är kraven på tekniskt innehåll lägre, och här används ett enklare bedömningssystem än i tävlingarna på de svårare nivåerna. De som tävlar får ett Stjärnprotokoll där olika bedömningspunkter belönas med stjärnor samt utvecklande kommentarer. Stjärntävlingar finns liksom System 2 för alla discipliner, alltså synkro, singel, par, och isdans. 

Showtävling är en mer lekbetonad tävlingsform för samtliga discipliner och tävlingsklasser. Här är fokus på underhållningsvärdet av programmet. Bedömningen sker slutet av lekmän under ledning av en huvudbedömare. 

System 2: Här tar åkaren ett steg mot mer detaljerad bedömningen som sker med det internationella bedömningssystemet ISU Judging System. Åkaren får detaljrik bedömning och feedback på såväl teknik som presentation genom så kallade judges scores. Här blir också åkaren rangordnad i högre grad, men det är viktigt att i alla sammanhang belysa att rangordningen fortfarande saknar betydelse och att det är den individuella utvecklingen som är central, Arrangören eller distriktet ansvarar för teknisk utrustning. resultatframställning och rekrytering av tekniska funktionärer 

I system 2 finns svårighetsnivåerna blå, röd, grå och svart. Åkaren väljer nivå tillsammans med sin tränare med stöd av Guide för val av tävlingsklass. Arrangören gör vid behov åldersindelningar enligt arrangörsanvisningar i klasserna så det blir relevanta åldersskillnader. System 2 tävlingar är avsedda för Singelåkning, Paråkning, Isdans och Synkro för alla kategorier och alla åldrar, men utvecklingsarbetet är än så länge endast genomarbetat för singel.

Nästa steg i systemen benämns A-tävlingar: A-tävling finns endast för singel och ska fungera som ett förberedelsesteg mellan system 2 och de högsta nationella serierna. I A-tävlingar introduceras kortprogram och åkarna delas in i såväl ålders- som kunskapsklasser. Åldersklasserna följer i stort de internationella indelningarna: 

Ungdom 13

Ungdom 15

Junior

Senior nationell (ålder för senior ska vara uppnådd, men svårighetsnivån ligger på junior)

Senior

I A-tävlingar görs även en övergång från Guiden för val av tävlingsklass till testkriterierna. För klassen Ungdom 13 är det Guiden för val av tävlingsklass som ligger till grund för val om åkaren är redo för A-tävlingar.

A-tävlingar är fristående och sitter inte ihop i en serie. Åkare anmäler sig att vara med i tävlingsfördelningen av tillgängliga tävlingar. Fördelningen görs av Svenska Konståkningsförbundet två gånger om året: En för hösten och en för våren. Åkare som deltar i A-tävlingar behöver vara beredda på längre resor till sina tävlingstillfällen. För åkare under 13 år är strävan att hålla resorna nere så långt som möjligt.

Nationella tävlingar går även under benämningen förbundstävlingar. Dessa tävlingar genomförs med förbundets tävlingsutrustning och bedömningen sker av teknisk panel och domarpanel. Tävlingar som faller inom begreppet förbundstävlingar är SM/JSM/USM, SKF-trofén, Nationella serietävlingar och Nationella tävlingar i Synkro. 

Nationella serien består av flera tävlingar som avgörs fördelade på olika orter under en säsong. Tävlingarna fungerar som kvalverktyg till SM. 

Lägsta ålder för att delta i nationella tävlingar/förbundstävlingar är 13 år med utgångspunkt 1 juli.

På nationella tävlingar går bedömningen och resultatframställningen till på samma sätt som på A-tävlingar, fast med fler poängdomare för ”trimmed mean”. Trimmed mean innebär att högsta och lägsta bedömningen tas bort. Minst 5 poängdomare behövs för trimmed mean.

Tävlingsresultaten i nationella serien landar i en nationell ranking. 

AVGIFTER

§ 119 Anmälningsavgifter

1. Anmälningsavgifter fastställs årligen av förbundsstyrelsen.

2. Anmälan till tävling är bindande och avgift ska betalas till arrangören i samband med sista anmälningsdag, senast det datum som anges i inbjudan. Detta sköts av medlemsföreningen.

3. Betalning efter angivet datum betraktas som efteranmälan.

4. Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas.

5. Regler för återbetalning

a) Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får sitt deltagande bekräftat eller om tävlingen blir inställd.

b) Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se § 207).

c) Vid avanmälan efter kl. 00.00 dagen före första tävlingsdagen, eller efter fastställande av startordning om den skett tidigare, sker ingen återbetalning.

d) Återbetalning ska göras senast tio (10) dagar efter avslutad tävling.